Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "de Kinder-bewaarschool"

Naam Vereeniging "de Kinder-bewaarschool"
Plaats Spaarndam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 20 april 1865
Koninklijk Besluit nr. 34
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Kinderen, onder eene goede leiding in een behoorlijk lokaal te doen bewaren.

Staatscourant

04-05-1865

Goossens van Eyndhove nr. 2841