Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Schietvereeniging "Czaar-Peter", behoorende tot de afdeeling Zaandam en omstreken van den Koninklijken Nederlandschen bond van oud-onderofficieren

Naam Schietvereeniging "Czaar-Peter", behoorende tot de afdeeling Zaandam en omstreken van den Koninklijken Nederlandschen bond van oud-onderofficieren
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 juli 1902
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 07 november 1901
Doelstelling

Oefening in het schieten naar de schijf met handwapenen en munitie, als bij het Nederlandsche leger in gebruik, ten einde door bekomen bedrevenheid eventueel in staat te zijn 's lands weerbaarheid te verhoogen.

Staatscourant

13-08-1902