Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Vrouwelijke-studenten-vereeniging

Naam Amsterdamsche Vrouwelijke-studenten-vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 juli 1902
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 24 februari 1902
Doelstelling

Den onderlingen omgang der vrouwelijke studenten te bevorderen en bij te dragen tot de algemeene ontwikkeling harer leden.

Staatscourant

14-08-1902, 04/05-10-1903