Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Toonkunstenaars-Vereeniging de Voorzorg

Naam Toonkunstenaars-Vereeniging de Voorzorg
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 6 januari 1882
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Den zin voor goede muziek op te wekken; ondersteuning aan die leden-toonkunstenaars, die buiten staat zijn geraakt hunne beroepsbezigheden uit te oefenen zoomede aan de weduwen en aan de nagelaten wettige kinderen van leden-toonkunstenaars.

Staatscourant

22-03-1882

Goossens van Eyndhove nr. 2624