Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Duitsche Mannenzangvereeniging "Harmonie"

Naam Duitsche Mannenzangvereeniging "Harmonie"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 19 maart 1900
Koninklijk Besluit nr. 5
Oprichtingsdatum 07 januari 1895
Doelstelling

Door het aanleeren van muziek en het beoefenen van den zang, het kunstgevoel bij de te Rotterdam woonachtig zijnde Duitschers op te wekken, zoodoende hunne zedelijke verheffing te bevorderen en onderlinge vriendschap aan te kweeken.

Staatscourant

31-03-1900