Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Bond van schoenfabrikanten

Naam Algemeene Nederlandsche Bond van schoenfabrikanten
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Datum van erkenning 27 juli 1900
Koninklijk Besluit nr. 40
Oprichtingsdatum 29 april 1900
Doelstelling

Het behartigen der belangen van het schoenmakersvak.

Staatscourant

16-08-1900