Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche vereeniging ter bevordering van kellnersbelangen, onder de zinspreuk "Wij broeders vereenigd, verleenen hulp in nood"

Naam Rotterdamsche vereeniging ter bevordering van kellnersbelangen, onder de zinspreuk "Wij broeders vereenigd, verleenen hulp in nood"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 25 juli 1900
Koninklijk Besluit nr. 51
Oprichtingsdatum 29 juli 1899
Doelstelling

In het bijzonder hare leden zoowel moreele als financieele hulp te verleenen bij armoede of werkloosheid en in het algemeen het aankweeken van eendrachtelijke samenwerking tot bevordering der kellnersbelangen door geheel Nederland.

Staatscourant

19/20-08-1900