Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Bethel", ten doel hebbende het stichten van een "Gereformeerd Centraal Weeshuis"

Naam Vereeniging "Bethel", ten doel hebbende het stichten van een "Gereformeerd Centraal Weeshuis"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 26 april 1885
Koninklijk Besluit nr. 37
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Ouderlooze kinderen en, zoo mogelijk, ook halve weezen uit alle oorden des Lands op te voeden en te verzorgen in een daartoe bestemd huis, overeenkomstig de historische Belijdenisschriften onzer Nederlandsche Hervormde Kerk.

Staatscourant

24-06-1885

Goossens van Eyndhove nr. 1092