Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Liefdadigheidsvereeniging "Streven naar verbetering"

Naam Liefdadigheidsvereeniging "Streven naar verbetering"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 9 maart 1900
Koninklijk Besluit nr. 13
Oprichtingsdatum 21 november 1899
Doelstelling

Behoeftige schoolgaande kinderen van alle gezinnen te kleeden, voor zooveel na onderzoek noodig wordt geacht en de kas zulks toelaat.

Staatscourant

25/26-03-1900