Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Naarden van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Naarden van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Naarden
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 maart 1900
Koninklijk Besluit nr. 39
Oprichtingsdatum 22 september 1899
Doelstelling

Samenwerken tot het afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten; tot het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziektegevallen en het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen.

Staatscourant

22-03-1900, 18/19-10-1903