Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond

Naam Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 4 september 1899
Koninklijk Besluit nr. 73
Oprichtingsdatum 02 augustus 1894
Doelstelling

Het behartigen en bevorderen van de maatschappelijke belangen van allen, die in de broodbakkerijen en broodfabrieken hun levensonderhoud verdienen en gerekend worden tot de gezellen.

Staatscourant

19-09-1899, 03-04-1901