Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche bond van accountants en boekhouders

Naam Algemeene Nederlandsche bond van accountants en boekhouders
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Datum van erkenning 24 november 1902
Koninklijk Besluit nr. 50
Oprichtingsdatum 11 oktober 1902
Doelstelling

De bevordering van de intellectueele en materieele belangen van accountants en boekhouders in het algemeen en van die zijner leden in het bijzonder, met terzijdestelling van alle die belangen niet onmiddellijk rakende quaesties.

Staatscourant

16-12-1902