Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Tooneelvereeniging "Amstels Werkman"

Naam Tooneelvereeniging "Amstels Werkman"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 oktober 1902
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum 06 april 1901
Doelstelling

a. het aankweeken en in stand houden van vriendschap en verbroedering tusschen hare leden, het behartigen van hunne gemeenschappelijke belangen en het verhoogen van hun zedelijk en stoffelijk welzijn;

b. hare leden bij ziekte financieel te steunen;

c. in geval van overlijden harer leden, den nabestaanden eene uitkeering in geld te verschaffen.

Staatscourant

14-11-1902