Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Muziek-, zang- en tooneelvereeniging van post- en telegraafbeambten "Willem van Zuylen"

Naam Muziek-, zang- en tooneelvereeniging van post- en telegraafbeambten "Willem van Zuylen"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 november 1902
Koninklijk Besluit nr. 23
Oprichtingsdatum 17 maart 1901
Doelstelling

Beoefening der muziek, zang, uiterlijke welsprekendheid en gezellig verkeer onder de leden, hulpbehoevende leden en collega's te steunen waar dit noodig is en mogelijk.

Staatscourant

23/24-11-1902