Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging

Naam Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 oktober 1902
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum 02 juni 1902
Doelstelling

Het bevorderen van het bijzonder onderwijs voor Katholieke kinderen uit den gegoeden stand, zoowel ter voorbereiding van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, als het meer uitgebreid lager onderwijs ter opleiding voor den handel.

Staatscourant

26/27-10-1902