Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Toynbee-hall in de Jodenwijk

Naam Toynbee-hall in de Jodenwijk
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 oktober 1902
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum 16 september 1901
Doelstelling

Het bevorderen der beschaving en ontwikkeling:

a. der Joodsche volksklasse als zoodanig;

b. der volksklasse in 't algemeen.

Zij onthoudt zich van inmenging in politieke zaken en stelt hare lokalen open voor een ieder, zonder onderscheid van godsdienst, die zich onderwerpt aan de door het dagelijksch bestuur vast te stellen maatregelen van orde.

Staatscourant

26/27-10-1902, 07-01-1903