Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Officieren-sociƫteit

Naam Officieren-sociƫteit
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 oktober 1902
Koninklijk Besluit nr. 37
Oprichtingsdatum 15 januari 1902
Doelstelling

De bevordering van 's lands weerbaarheid en van den kameraadschappelijken geest onder hare leden.

Staatscourant

31-10-1902