Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van werklieden der afdeeling "Straatreiniging" van de Maatschappij voor den Werkenden Stand

Naam Vereeniging van werklieden der afdeeling "Straatreiniging" van de Maatschappij voor den Werkenden Stand
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 oktober 1902
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum 15 juli 1902
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder hare leden aan te kweeken en te onderhouden en langs wettigen weg zoowel hunne ontwikkelingen te bevorderen als hunne maatschappelijke positie te verbeteren.

Staatscourant

07-11-1902