Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid

Naam Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 oktober 1902
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum 19 september 1901
Doelstelling

De bevordering van den bloei en de belangen der fabrieks- en handwerksnijverheid en hare beoefenaars hoofdzakelijk door verspreiding van kennis, door gemeenschappelijk overleg en samenwerking der nijveren zelf en door aanmoediging van verbetering in bestaande of vinding van nieuwe zaken.

Staatscourant

07-11-1902