Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van gemeente-veldwachters in de provincie Noordholland

Naam Vereeniging van gemeente-veldwachters in de provincie Noordholland
Plaats Haarlemmermeer
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 oktober 1902
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum 25 juni 1902
Doelstelling

1. verbetering te brengen in de maatschappelijke positie van de gemeente-veldwachters;

2. aankweeken van kameraadschap en onderlinge samenwerking.

Staatscourant

09/10-11-1902