Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore"

Naam Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 februari 1887
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De weldadigheid in uitgebreiden zin te bevorderen door behoeftige weduwen en weezen zooveel mogelijk te ondersteunen zonder te letten tot welke kerk zij behooren of Godsdienst zij belijden.

Staatscourant

20-04-1887, 01-10-1892, 27-05-1898

Goossens van Eyndhove nr. 485