Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

'Afdeeling Rotterdam' van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond

Naam 'Afdeeling Rotterdam' van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 26 oktober 1877
Koninklijk Besluit nr. 3
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Alles aan te wenden wat strekken kan tot verheffing van den werkman in zedelijke waarde, verhooging van zijne stoffelijke welvaart, verkrijging zijner staatsburgerlijke rechten en gelijkheid, en bevordering zijner maatschappelijke vrijheid.

Staatscourant

11-01-1878, 29-04-1890

Goossens van Eyndhove nr. 2595