Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

District Amsterdam der Vereeniging "Eigen Hulp"

Naam District Amsterdam der Vereeniging "Eigen Hulp"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 januari 1887
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. het oprichten van een spaarbank, een voorschotbank of een spaar- en voorschotbank; b. bevordering van onderwijs in kunsten en wetenschappen, ten behoeve van de leden en hunne kinderen; c. het verkrijgen van deugdelijke en goedkoope levensbehoeften; d. het verkrijgen van geneeskundige hulp en van zieken- en begrafenisgelden; e. het verkrijgen van woningen; f. alles wat verder in den geest der vereeniging tot den werkkring van het district zal blijken te behooren.

Staatscourant

01-04-1887, 30-12-1897

Goossens van Eyndhove nr. 482