Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Ondersteuning zij ons Doel"

Naam Vereeniging "Ondersteuning zij ons Doel"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 9 maart 1885
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Onder hare leden, bij voorkeur behoorende tot de arbeidende of daarmede gelijkstaande klasse, vriendschap en verbroedering aan te kweeken en door alle gepaste en wettige middelen elkander te helpen en bij te staan, elkanders zedelijk en stoffelijk welzijn te verhoogen en ontwikkeling en beschaving te bevorderen en te onderhouden.

Staatscourant

29-04-1885

Goossens van Eyndhove nr. 415