Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Eensgezindheid"

Naam Vereeniging "Eensgezindheid"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 augustus 1880
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden (straatmakers der hoofdstad) aan te kweeken en te onderhouden en door alle gepaste en wettige middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

19-11-1880

Goossens van Eyndhove nr. 323