Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

"Afdeeling Maassluis en omstreken" van den Nederlandschen Protestantenbond

Naam "Afdeeling Maassluis en omstreken" van den Nederlandschen Protestantenbond
Plaats Maassluis
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 20 november 1886
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Te voorzien in Godsdienstprediking en Godsdienstonderwijs en, zooveel in haar vermogen is, te steunen alles wat bevorderlijk kan zijn aan de vrije ontwikkeling van het Godsdienstig leven.

Staatscourant

30-01-1887

Goossens van Eyndhove nr. 2168