Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Hoe schoon is het broeders vereenigd te zien

Naam Hoe schoon is het broeders vereenigd te zien
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 2 maart 1898
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum 01 januari 1859
Doelstelling

a. De belangen van de typographie en alles wat daar eenigszins mede in verband staat in het algemeen en van de leden der vereeniging in het bijzonder te bevorderen; b. aan de leden bij ziekte of bij ouderdom eene wekelijksche uitkeering te verstrekken, alsook tot het verschaffen van geldelijke uitkeeringen aan de naastbestaanden van een overleden lid; c. elkaar op vergaderingen aangenaam en nuttig bezig te houden; d. het in stand houden eener bibliotheek ten gerieve der vereeniging.

Staatscourant

20/21-03-1898, 16-04-1903