Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Christelijke Normaallessen te Dordrecht"

Naam Vereeniging "Christelijke Normaallessen te Dordrecht"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 10 februari 1890
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Onderwijzers en Onderwijzeressen van Christelijke scholen te vormen.

Staatscourant

19-04-1890

Goossens van Eyndhove nr. 1103