Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "De Christelijke Afgescheidene Gemeente"

Naam Vereeniging "De Christelijke Afgescheidene Gemeente"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 9 februari 1864
Koninklijk Besluit nr. 79
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het woord Gods volgens der belijdenisschriften der Dordrechtsche Synode van de jaren 1618 en 1619 door haren Leeraar of hare Leeraars in het openbaar te doen verkondigen en overeenkomstig die leer aan de Jeugd der Gemeente het Godsdienstig onderwijs te verschaffen.

Staatscourant

02-03-1864

Goossens van Eyndhove nr. 1578