Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Vleeschhouwersgezellen "Rust door Eendragt"

Naam Vereeniging van Vleeschhouwersgezellen "Rust door Eendragt"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 maart 1879
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onderling aan te kweeken en te onderhouden en tevens door alle gepaste en wettige middelen zoowel zedelijke als stoffelijke welvaart aan te kweeken.

Staatscourant

12-04-1879

Goossens van Eyndhove nr. 304