Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Eendracht en Trouw"

Naam Vereeniging "Eendracht en Trouw"
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 juli 1880
Koninklijk Besluit nr. 33
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Aan hare leden, bestaande uitsluitend uit brood-, koek- en banketbakkers te Alkmaar en omstreken, een solied debiet te bezorgen door het weigeren van krediet aan hen, die op een aan te leggen lijst van wanbetalers mochten voorkomen, zoolang het op die lijst voorkomende door hen aan de leden of een der leden der Vereeniging verschuldigde niet ten volle is betaald.

Staatscourant

01-08-1880

Goossens van Eyndhove nr. 41