Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vooruitgang

Naam Vooruitgang
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 januari 1886
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om door alle haar ten dienste staande gepaste doeltreffende doch wettige en zedelijke middelen en alzoo langs geoorloofde wegen verbetering in het lot van den ambachtsman tot stand te brengen.

Staatscourant

09-02-1886, 19-03-1892, 02-09-1899

Goossens van Eyndhove nr. 444