Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Dordrechtsche winkeliersvereeniging

Naam Dordrechtsche winkeliersvereeniging
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 11 augustus 1903
Koninklijk Besluit nr. 52
Oprichtingsdatum 16 juli 1902
Doelstelling

Het behartigen van de belangen der winkeliers in het algemeen en van die der leden in het bijzonder, zoowel bij particulieren als bij Regeeringslichamen.

Staatscourant

20/21-09-1903