Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Societeit "La Fidélité"

Naam Societeit "La Fidélité"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 januari 1883
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het bevorderen onder hare leden van onderlinge vriendschap en gezellig verkeer, voornamelijk op de wekelijksche bijeenkomsten door billard-, kaart-, dominospelen; voordrachten, enz.

Staatscourant

13-03-1883

Goossens van Eyndhove nr. 366