Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Sophia Kinder-ziekenhuis en Pleegzuster-vereeniging

Naam Sophia Kinder-ziekenhuis en Pleegzuster-vereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 30 november 1865
Koninklijk Besluit nr. 53
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Opname en verpleging in daartoe geschikte localen van zieke kinderen, die te huis niet naar behooren kunnen verzorgd worden; het aan kinderen kosteloos verstrekken van geneeskundigen raad en in buitengewone gevallen ook van geneesmiddelen (policliniek); vorming en opleiding van pleegzusters die in- en buiten het Gesticht zullen kunnen dienst doen.

Staatscourant

16-12-1865, 09-08-1870, 12-02-1876, 17/18-06-1894

Goossens van Eyndhove nr. 2561