Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van hotel-, restaurant-, koffiehuis- en sociëteit-geëmployeerden "Hulp door Voorzorg"

Naam Vereeniging van hotel-, restaurant-, koffiehuis- en sociëteit-geëmployeerden "Hulp door Voorzorg"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 november 1903
Koninklijk Besluit nr. 82
Oprichtingsdatum 02 mei 1890
Doelstelling

De zedelijke en stoffelijke belangen harer leden te bevorderen: eendracht, verbroedering en vriendschappelijk verkeer te bevorderen en te onderhouden.

Staatscourant

04-12-1903