Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche bond van kleermakers niet in dienst van het leger of van eene inrichting onder het Departement van Oorlog ressorteerende, die militaire uniformstukken voor het Rijk vervaardigen

Naam Algemeene Nederlandsche bond van kleermakers niet in dienst van het leger of van eene inrichting onder het Departement van Oorlog ressorteerende, die militaire uniformstukken voor het Rijk vervaardigen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 26 oktober 1903
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 01 januari 1902
Doelstelling

De bevordering der stoffelijke en zedelijke belangen van militaire kleermakers niet in dienst van het leger of van eene inrichting onder het Departement van Oorlog ressorteerende, die militaire uniformstukken voor het Rijk vervaardigen, met terzijdestelling van godsdienstige of politieke quaestiën.

Staatscourant

21-11-1903