Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Eene school met den Bijbel te Opperdoes

Naam Eene school met den Bijbel te Opperdoes
Plaats Opperdoes
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 4 november 1903
Koninklijk Besluit nr. 22
Oprichtingsdatum 11 december 1902
Doelstelling

Het geven en bevorderen eener Christelijke opvoeding der jeugd, door schoolonderwijs overeenkomstig Gods Woord of de Heilige Schrift naar de Belijdenisschriften (Formulieren van Eenigheid) der Gereformeerde Kerken in Nederland.

Staatscourant

24-11-1903