Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bureau voor handelsinlichtingen (gesticht op het initiatief der Maatschappij van Nijverheid)

Naam Bureau voor handelsinlichtingen (gesticht op het initiatief der Maatschappij van Nijverheid)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 26 oktober 1903
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 02 februari 1903
Doelstelling

De belangen van den Nederlandschen handel, nijverheid, landbouw, visscherij en scheepvaart met betrekking tot het buitenland te bevorderen door het verstrekken van inlichtingen van practischen aard aan het publiek.

Staatscourant

18-11-1903