Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Liefdewerk "De Catechismus"

Naam Liefdewerk "De Catechismus"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 26 oktober 1903
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 01 juli 1903
Doelstelling

Roomsch-Katholieke kinderen, voor wie een bijzonder onderricht noodzakelijk is, kosteloos in hunnen godsdienst te onderwijzen.

Staatscourant

19-11-1903