Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijk Tehuis voor militairen

Naam Christelijk Tehuis voor militairen
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 oktober 1903
Koninklijk Besluit nr. 34
Oprichtingsdatum 08 november 1894
Doelstelling

Den militairen te Haarlem, van welk wapen of welken graad ook, de gelegenheid te verschaffen hun vrijen tijd op eene daartoe geschikte plaats zoo gezellig en nuttig mogelijk door te brengen.

Staatscourant

10-11-1903