Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

St. Josephsvereeniging

Naam St. Josephsvereeniging
Plaats Volendam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 oktober 1903
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum 18 januari 1903
Doelstelling

De mannen en in het bijzonder de jongelieden te bewaren voor alle gevaren, voornamelijk voor die van dronkenschap, vloeken en zedeloosheid, welke straat, herberg, café-chantant en schouwburg in onze dagen opleveren.

Staatscourant

31-10-1903