Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Werklieden-Vereeniging Bid en werk

Naam Christelijke Werklieden-Vereeniging Bid en werk
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 19 december 1878
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. het bijeenbrengen van die werklieden die, wars van alle ongeloofs-theorien, Gods woord tot grondslag van hun handel en wandel wenschen te behouden en langs den weg der inwendige zending bevorderlijk te zijn ter bestrijding van alles wat niet overeenkomt met Gods woord;

b. het stichten van een 'te huis' voor werklieden.

Staatscourant

04-02-1879

Goossens van Eyndhove nr. 2605