Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Binnenschippersbond

Naam Nederlandsche Binnenschippersbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 oktober 1903
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum 21 januari 1903
Doelstelling

Binnen de perken der wet a. door onderlinge samenwerking verbetering te brengen in den zedelijken en stoffelijken toestand der binnenschippers, b. het verkrijgen en handhaven van goede bevrachtingsvoorwaarden en c. het tegengaan van willekeur van de zijde der bevrachters.

Staatscourant

01/02-11-1903