Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Werkgeversbond

Naam Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Werkgeversbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 januari 1889
Koninklijk Besluit nr. 89
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De verzekering van Werklieden door alle daartoe dienstige middelen te bevorderen

Staatscourant

05-03-1889

Goossens van Eyndhove nr. 555