Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gebroederschap: "Gedenk den Armen"

Naam Gebroederschap: "Gedenk den Armen"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 juni 1871
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Den nood der armen zoveel mogelijk te leningen en hunnen toestand te verbeteren, zoowel door het uitreiken van eetwaren of andere benoodigdheden, alswel op zoodanige andere wijze, als tijd en omstandigheden toelaten.

Staatscourant

30/31-07-1871

Goossens van Eyndhove nr. 169