Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Velen en toch één"

Naam Vereeniging "Velen en toch één"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 15 februari 1871
Koninklijk Besluit nr. 10
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door onderling verkeer de bijzondere belangen van ieder werkman te behartigen en om de zieken, gebrekkigen en ouden van dagen onder de leden eenige geldelijke ondersteuning te verleenen.

Staatscourant

22-02-1871

Goossens van Eyndhove nr. 158