Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Nederlandsche Schelpkalkfabrikanten

Naam Vereeniging van Nederlandsche Schelpkalkfabrikanten
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 mei 1896
Koninklijk Besluit nr. 16
Oprichtingsdatum 07 november 1895
Doelstelling

a. De behartiging van de onderlinge belangen der Nederlandsche schelpkalkfabrikanten; b. het bevorderen daarvan bij de Regeering, bij provinciale en gemeentebesturen, kamers van koophandel en verder daar waar dit zal blijken noodig te zijn; c. de bevordering van de ontwikkeling der Nederlandsche schelpkalk-industrie.

Staatscourant

07-07-1896