Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsch Roomsch-Katholieke Volksbond, afdeeling Dordrecht

Naam Nederlandsch Roomsch-Katholieke Volksbond, afdeeling Dordrecht
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 18 mei 1896
Koninklijk Besluit nr. 55
Oprichtingsdatum 05 november 1893
Doelstelling

Door samenwerking zijner leden, in den geest en volgens de beginselen der Roomsch-Katholieke Kerk vooral den werkmansstand en de kleine burgerij te beveiligen tegen de sociale dwalingen van onzen tijd.

Staatscourant

15-07-1896