Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Zangvereeniging voor gemengd koor "La Charité" (de Weldadigheid)

Naam Rotterdamsche Zangvereeniging voor gemengd koor "La Charité" (de Weldadigheid)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 11 mei 1896
Koninklijk Besluit nr. 51
Oprichtingsdatum 06 november 1895
Doelstelling

Eén of meer stemmigen zang beoefenen, daardoor de algemeene beschaving bevordelijk zijn en onderlinge vriendschap aankweeken, elkander bijstaan en hulp verleenen aan hen die zulks noodig mochten hebben, ook aan personen of gezinnen, die niet aan de vereeniging verbonden zijn.

Staatscourant

15-07-1896